تیم فوتبال کلنی لاهیجان

فوتبال لاهیجان در سال ۵۱

عکس زیر متعلق به تیم فوتبال کلنی لاهیجان در سال ۱۳۵۱ می باشد که توسط اقای جواد جبینی در گروه پیشکسوتان فوتبال لاهیجان به اشتراک گذاسته شد.

فوتبال لاهیجان

تیم کلنی لاهیجان سال۱۳۵۱…ایستاده ازراست حسن رجب پور..مهدی نصیری..مهدی طوسی..مسعودذوقی..مرحوم شاهپوربیع نژاد.جوادجبینی.داودذوقی.اعلا کوشالی ،بهرام وثوقی.

.نشسته..ازراست..اسماعیل شمسی..مرحوم مسعود بیگلری..مرحوم.شاهپورتنیده..تقی محجوبی..عباس تدریسی..سهراب دهکایی..محمودحسن نژاد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + هفده =