علم فوتسال

futsal 2018

مقدمه
فوتسال به دلیل جذابیتهای خاص خود و همچنین اجرای مهارتهای ناب بازیکنانش این روزها مورد
توجه بسیاری از عالقه مندان قرار گرفته است. در کنار هم جمع شدن تکنیک، تاکتیک و آمادگی جسمانی و
روانی باعث شده تا مربیان بسیاری در دنیا از فوتسال به عنوان علم یاد کنند و با بهروزکردن دانش خود به
ارتقای این رشته کمک نمایند.
این ورزش، علاوه بر جنبه قهرمانی میتواند به دلیل عالقه مندی نوجوانان به آن، بستر مناسبی برای رشد
و تعالی ارزشهای والای انسانی باشد که مصادیق گذشت، فداکاری، صداقت، شجاعت و … در آن دیده شود.
به دلیل همین نکات ذکر شده و با توجه به اینکه فوتسال علمی در کشور ما رشد چندانی نکرده و اهمیت علم
فوتسال هنوز برای اهالی آن به خوبی بازگو نشده در این فصل مجموعهای از اصول تکنیکی، تاکتیکی و تمرینات
مختلف و متنوع با مشخص کردن هدفهای ویژۀ هنر تمرینی ارائه شده تا کمکی هر چند ناچیز به جامعۀ فوتسال
کشور نماید.
امیدواریم این مجموعه باعث ارتقای کیفی هنرآموزان و هنرجویان شود و در نهایت به پیشبرد فوتسال
کشور کمک نماید.

ستاندارد عملكرد
اجراي تكنيكهاي پايه و تخصصي در زمين استاندارد در شرايط مسابقه مطابق استانداردهاي حرفه ای
کمیته فوتسال

 

گرم کردن
تا به حال دقت كرده ايد صبحهای سرد زمستان زمانی که میخواهید خودروی خود را روشن کنید و به راه
بیفتید نمیتوانید به یکباره با سرعت حرکت کنید، علت آن چيست؟
زیرا اتومبیل شما به گرم کردن نیاز دارد، بهترین روش برای گرم کردن خودرو این است که بعد از
استارت ِ زدن خرامان خرامان طی مسیر کنید. آرام و آهسته و نه تخته گاز! در مسیر هم اگر ناگزیر به انجام
اموری مثل خرید روزنامه از باجه و امثال آن بودید بهتر آن است که خودرو را روشن نگه دارید و خاموش
نکنید که هم برای موتور بهتر است و هم سوخت کمتری مصرف میشود.

بدن ورزشکاران نیز قبل از یک فعالیت شدید به گرم شدن نیاز دارد.

گرم کردن بدن قبل از هر فعالیتی یکی از مهمترین قسمتهای هر برنامه ورزشی میباشد. در فوتسال نیز
قبل از شروع فعالیت شدید باید بدن را گرم کرد.
چرا گرم می کنیم؟
1 اولین مزیت گرم کردن قبل از شروع تمرینات این است که باعث افزایش جریان خون شده و بدن را
برای انجام کارهای اضافی آماده میکند.
٢ ُ باعث افزایش ارائه اکسیژن و مواد مَغّذی به عضلات شده و به تنفس روانتر ما کمک میکند.
٣ قلب را به تدریج برای افزایش فعالیت آماده میکند و از افزایش سریع فشار خون جلوگیری میکند.
٤ مسیرهای عصبی به ماهیچه هایتان را برای ورزش کردن آماده میکند.
٥ این کار باعث افزایش کیفیت تمرین شما میشود.
٦ بهبود هماهنگی و زمان واکنش
٧ کاهش احتمال آسیبدیدگی در بافت نرم (رباط، تاندون و عضله)حرکت روان و آسانتر مفاصل (با
درد کمتر)
٨ افزایش درجه حرارت خون، که میتواند به شما اجازه دهد تا طولانیتر و سخت تر تمرین کنید.
٩ تغییرات سریع هورمونی که در بدن مسئول تنظیم تولید انرژی هستند.
10 از نظر ذهنی شما را برای انجام تمرینات آماده میکند.

انواع گرم کردن
گرم کردن عمومی : شامل حرکاتی است که بدن را به طور کلی و عمومی گرم میکند که در کلیه
رشته های ورزشی انجام میشود و با فنون و مهارتهایی که باید در یک رشته خاص ورزشی انجام شود مستقیماً ارتباط ندارد.
گرم کردن اختصاصی: گرم کردن اختصاصی مرور فن و مهارتهایی است که ورزشکار در تمرین یا
مسابقه باید انجام دهد برای مثال: در رشته فوتسال پاس و جابه جایی یا حفظ توپ و یا شوت به دروازه
میتواند گرم کردن اختصاصی نام بگیرد.

اصولی که در گرم کردن باید رعایت کرد:
* تمرینات گرم کردن باید به تدریج و به آرامی انجام شود.
* فاصله زمانی گرم کردن تا آغاز تمرین اصلی یا مسابقه باید کوتاه باشد، اگر چه ممکن است اثر گرم کردن
45 دقیقه پس از پایان آن باقی بماند، اما برای دستیابی به بهترین نتیجه، فاصله پایانی گرم کردن تا آغاز
تمرین یا مسابقه نباید از 15 دقیقه بیشتر باشد.
* گرم کردن عمومی عضلات بزرگ و حرکات کلی را در بر میگیرد نه حرکات ظریف و عضلات کوچک را،
شدت گرم کردن به آمادگی فرد بستگی دارد و از 60 تا 80 درصد اکسیژن مصرفی متغیر است.
* کشش یکی از اجزای حیاتی و جدا نشدنی گرم کردن است. کشش، انعطاف پذیری را افزایش میدهد و
عضالت، مفاصل و رباطها را برای تمرین شدید آماده میکند؛ بنابراین کشش احتمال آسیب دیدگی را کاهش
میدهد چون بسیاری از آسیبها در نتیجه عدم نرمش و انعطاف پذیری ایجاد میشود تمرینات کششی کلیه
گروههای عضـالت اصلی و مفاصل بدن را در برمیگیرد. در کشش صحیح، بدن ثابت و بی حرکت باقی میماند
و نباید درد یا ناراحتی احساس کرد کشش بیش از حد به عضالت و زردپیها آسیب میرساند و در ضمن
دردناک و بیفایده است.

تكنيك انواع پاس

مورچه ها
دانه های بزرگ برای مورچه ها هدفهای دست نیافتنی هستند اگر، تنها باشند. اما وقتی دوستانشان به
کمک آنها میآیند، به آن هدف میرسند. مورچه ها به خوبی به نقش کلیدی همکاری پی برده اند و میدانند
برای بقا و ادامه حیات به آن نیاز مبرم دارند.
در بازی فوتسال نیز برای پیروز شدن احتیاج به همکاری بین بازیکنان داخل زمین میباشد از این رو پاس
مهمترین شاخصه رسیدن به موفقیت است.
پاس عامل ارتباط بازیکنان در جریان بازی است که اجرای صحیح آن موجب بالا رفتن قابلیت حفظ توپ
تیمی و اجرای متنوع تاکتیک میشود. در یک تعریف کلی میتوان گفت پاس، رساندن توپ به یار خودی
است به طوری که هم تیمی بهترین استفاده را از آن بکند.

 

انواع پاس

پاس انواع مختلفی دارد که شامل پاسهای زمینی( کوتاه و بلند) و پاسهای هوایی( کوتاه و بلند ) میباشد
و با قسمتهای مختلف پا انجام میشود که ( پاس با روی پاـ پاس با داخل پاـ پاس با خارج پاـ پاس با کف
پاـ پاس با پشت پاـ و پاس lob ) را در برمیگیرد.
پاس لاب lob : پاسی است که بازیکن با قرار دادن پای خود به زیر توپ، آن را به صورت هوایی به بازیکن
هم دسته میرساند.

نکته:

بازیکنان با نوع پاس خود میتوانند اهداف تاکتیکی را مشخص و در اصل ارزش پاس را بیشتر نمایان نکته
کنند.

 

در ارتباط با پاس صحیح با داخل پا، اين موارد بیشترین کاربرد را دارد:
1 بازیکن با نگاه محیطی مناسب، شرایط را تحت کنترل داشته باشد.
٢ پای تکیه کنار توپ (با فاصله حدود عرض کف پا)قرار میگیرد.
٣ سطح مورد استفاده (قسمت گودی داخل پا) حداکثر کارایی و امنیت را دارد.
٤ پا در ادامه ضربه به صورت یکنواخت در مسیر توپ حرکت میکند.
٥ مچ پای ضربه زننده کامالً قفل شده و ثابت و بیحرکت میباشد.
٦ توپ روی زمین حرکت میکند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − 5 =