مراسم اهدا گواهینامه پایان دوره مدرسه فوتسال لاهیگ

مراسم اهدا گواهینامه پایان دوره مدرسه فوتسال لاهیگ

مدرسه فوتسال لاهیگ از مدارس مجاز استان گیلان، بر اساس مقررات مدارس فوتبال و فوتسال در پایان جلسات و دوره کامل آموزشی،به هنرجویان خود ،گواهینامه اهدا نمود.
روز شنبه بعد از برنامه ریزی منظم از قبل تعیین شده،بازیکنان در رده سنی مخصوص به خودشان تقسیم شده و به بازی مشغول شدند.زیبایی این بازی ها با حضور اولیاء تکمیل شد و در پایان بازی، به ترتیب لیست حضور غیاب،بازیکنان فراخوانده شده و گواهینامه ی پایان دوره فوتسال را از دست اولیای خودشان دریافت نمودند و عکس های یادگاری با هم گرفتند.
در گواهینامه پایان دوره فوتسال لاهیگ،گروه تخصصی و سطح تعیین شده اشاره شده بود و امضا تاییده ی آن توسط ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان لاهیجان جناب مودبی و ریاست محترم هیات فوتبال لاهیجان،اقای نقی شیخ شعربافان و همینطور امضای موسس باشگاه لاهیگ روزبه صفابخش صورت گرفت.

بازیکنان برای ترم پاییز از طریق سایت ثبت نام خواهند نمود و برا اساس سطح تقسیم می شوند.

عکس های مربوط به روز آخر مدرسه فوتسال ترم تابستان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

فوتسال لاهیجان
مدرسه فوتسال نونهالان گیلان

 

مدرسه فوتسال لاهیگ

 

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

 

باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان
باشگاه لاهیگ لاهیجان

۹۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × دو =