هوادار محترم سلام

باشگاه لاهیگ لاهیجان نماینده یک نسل ورزشی برای شهروندان لاهیجی می باشد. لاهیگ یا همان شهر ابریشم بدون مردم و حمایت طرفداران، معنای وجودی نخواهد داشت. وعده ما حضور هواداران در تمرینات و مسابقات لاهیگ.

فرم زیر جهت کمک های مردمی برای مدیریت باشگاه لاهیگ و حمایت از جوانان ورزشکار لاهیجانی می باشد.

پایان هر سال گزارش مالی با حضور شما هواداران برگزار می گردد.

  • 0 تومان