تمرینات مدرسه فوتسال لاهیگ

تمرینات مدرسه فوتبال و فوتسال لاهیگ ترم پاییز در چهار گروه شروع به فعالیت نموده و در برنامه ریزی انجام شده به دلیل بالا بردن سطح کیفی و آموزشی هنرجویان ، در ترم زمستان به پنج گروه تبدیل خواهد شد . تمرینات گروه اول : شنبه و دوشنبه

تعطیلی سالن شهدا

باشگاه لاهیگ توجه لطفا با دقت بخوانید موضوع: تعطیلی سالن شهدا(چهارهزارنفری) روز شنبه 26 آذرماه ساعت 11، طی تماس با مدیریت باشگاه لاهیگ از طرف مدیریت سالن شهدا به دلیل تجهیز و تعمیر سالن و کفپوش سالن مجموعه بزرگ شهدا از تاریخ 26…