تمرینات مدرسه فوتسال لاهیگ

تمرینات مدرسه فوتبال و فوتسال لاهیگ ترم پاییز در چهار گروه شروع به فعالیت نموده و در برنامه ریزی انجام شده به دلیل بالا بردن سطح کیفی و آموزشی هنرجویان ، در ترم زمستان به پنج گروه تبدیل خواهد شد . تمرینات گروه اول : شنبه و دوشنبه