signup

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام هنرجو:

  • ۱ قطعه عکس 
  • فتوکپی رنگی شناسنامه اولیا(صفحه اول و دوم) و بازیکن
  • بیمه ورزشی از طریق سامانه بیمه ورزشی
  • رضایت نامه اولیا(فرم توسط باشگاه ارائه خواهد شد)
  • پرکردن فرم مشخصات اولیه بصورت دستی توسط باشگاه ارائه خواهد شد.
  • عضویت در صفحه اینستاگرام و تلگرام لاهیگ ( FCLAHIG )