مرور برچسب

بسکتبال لاهیجان،نظام پزشکی لاهیجان،نظام مهندسی لاهیجان،بازی خیریه

بازی خیریه بسکتبال در لاهیجان برگزار شد.

?دیدار خیریه بسکتبال که بسان چند سال اخیر مابین گروه پزشکان و گروه مهندسین لاهیجان و جمعی از پیشکسوتان تیم شهرسبز لاهیجان در هر دو گروه،جهت کمک به معلولین ، کودکان بی سرپرست، کودکان سرطانی و تهیه نوشت افزار برای کودکان تحت پوشش بهزیستی…