مرور برچسب

بسکتبال لاهیجان

برگزاری اولین جشنواره میکرو و مینی شرق گیلان

??????? ?برگزاری اولین جشنواره میکرو و مینی شرق گیلان که به پاس زحمات زنده یاد مهدی محجوبی که عمر شریفشان را چه به عنوان دبیر ورزش در مدارس استان و چه بعنوان مربی در سالنهای ورزش صرف آموزش بسکتبال پایه نمودند نامگذاری شد، با حضور ۴…