مرور برچسب

صنایع-چوب-کمال،فوتسال گیلان،لاهیگ لاهیجان،روزبه صفابخش،دخانیات گیلان،اسد احمدی،وحید سکوتی،هیات فوتبال گیلان

اشتباه داور در هفته دوم مسابقات فوتسال گیلان به ضرر لاهیگی ها

داور به اشتباه خطای غیرمستقیم بابت جریمه پاس به عقب(گلر) می دهد. توپ به پای بازیکن زرد برخورد می کند و دوباره قرمز صاحب توپ شده و به گلر پاس میدهد که داور متاسفانه دقت کافی برای این صحنه به خرج نمیدهند و ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم…